headerfoto

Stille Partners

Weten waar we staan in het proces. Weten waar u op kunt rekenen.

silent partners geeft graag inzicht in de strakke logistiek, die het mogelijk maakt om snel te schakelen.

Stap 1 De Verkenning
    Check 1: briefingverslag
    Visie op de vraag, het doel en een eerste voorstel voor een aanpak)

Stap 2 Het Ontwerp
    Check 2: Voorstel voor traject/bijeenkomst
    Na goedkeuring van briefing verslag uitwerking naar aanpak.

Stap 3 Het Draaiboek
    Check 3: Voorleggen van draaiboek

Stap 4 De Bijeenkomst
    Check 4: Tussentijds afstemming om eventuele kansen in een sessie te verzilveren of aan ons voorbij te laten gaan

Stap 5: De Rapportage
    Check 5: Afstemming op inhoud en op openbaarheid van de rapportage

Deze aanpak vraagt om vaste controlemomenten en deadlines voor zowel uw als onze inbreng.