headerfoto

Resultaten

Case

stip

Kijk op de wijk

Wildwater Strategie & Marketing

helpt het wijkpanel Vlietzone in Leeuwarden bij het schrijven van een nieuwe wijkvisie. De Vlietzone is een karakteristieke oude wijk waar mooie plekken afgewisseld worden met straten die dreigen te verloederen. 

De opdracht voor silent partners: Betrek de wijkbewoners bij het ontwikkelen van de visie op zo'n manier dat we adviezen en ideeën krijgen 'waar we wat mee kunnen'. En mobiliseer wijkbewoners om verantwoordelijkheid voor hun eigen wijk te nemen en richting gemeente duidelijke signalen af te geven.

Resultaten

stip

  • 80 wijkbewoners leveren in eerste grote bijeenkomst 80 ideeën voor een betere wijk.
  • Overlast door studenten, drugspanden en huisjesmelkers wordt door hen tot grootste probleem bestempeld. Deelnemers (wijkbewoners) vragen om een aparte avond over dit onderwerp.
  • In tweede bijeenkomst brengen 40 wijkbewoners zo'n 50 overlastpanden in kaart.
  • Gemeente Leeuwarden geeft voorlichting met teams veiligheidszaken, vergunning- verlening en -handhaving op de overlast in de wijk over hoe regelgeving in elkaar zit.
  • Politie, woningcorporaties en hogescholen geven aan wat zij aan overlastbestrijding doen.
  • De afdeling handhaving gaat gericht controleren.
  • Het wijkpanel publiceert 'meldwijzer overlast'.
  • Het hele traject levert 65 nieuwe vrijwilligers op. De bijeenkomsten zorgen voor een wijkvisie met scherpte. Wijkbewoners laten we dat zij naast het bestrijden van overlast, nadrukkelijk ook op zoek zijn naar meer ontmoeting in de wijk.

Wijkbijeenkomst Vlietzone: bewoners bouwen aan hun wijk

Bij binnenkomst zien wijkbewoners direct de uitkomsten van de wijkenquête