headerfoto

Resultaten

Case

stip

Zelfredzame "verminderd zelfredzamen"

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

voert in 2009/2010 de pilot "Benutten en versterken van (zelf)redzaamheid, met een buurtgerichte aanpak" uit. In het deelproject "verminderd zelfredzamen" ontwikkelt de veiligheidsregio een aanpak om mensen met een beperking zelfredzamer te maken in het geval van calamiteiten, rampen en crises.


Opdracht aan silent partners: ontwerp en begeleid workshops - van gemiddeld 3 uur - om al onze vragen te beantwoorden. Doe dit samen met alle partijen die hierin een rol spelen, zowel de hulpverlenings-/ crisisbeheersingsdiensten, de (zorg)professionals als burgers met een beperking zelf.

Resultaten

stip

    • 14 Definities rond "verminderd zelfredzamen" met gemiddeld 9 categorieën, zijn teruggebracht tot 3 duidelijke doelgroepen (burgers: met 'verminderde mobiliteit', met een 'zintuiglijke beperking', met 'verminderd begripsvermogen').
    • Voor elk van de drie doelgroepen zijn de consequenties bij brand, uitval van nutsvoorzieningen en ongelukken geïnventariseerd.
    • Voor elk van de 3 doelgroepen in de 3 verschillende situaties is uitgewerkt welke kennis, vaardigheden, hulpmiddelen en netwerk nodig zijn om adequaat te kunnen handelen in geval van calamiteiten.
    • Met 33 professionals uit 16 organisaties zijn 10 aanpakken uitgewerkt om mensen te stimuleren zichzelf beter te redden.

Eendracht maakt macht

Programma van de middag