headerfoto

Resultaten

Case

stip

Ontwikkel een visie in vier dagen

The UNESCO-IHE Institute for Water Education

 organiseert een 4-daagse conferentie waarin 19 universiteiten/instituten in de Water Sector, uit even zoveel landen van 4 continenten, een gezamenlijke visie op higher education ontwikkelen en vaststellen. Vanuit deze visie ontwikkelen zij, parallel aan de conferentie, gezamenlijke Masters en PhD programma's.
Opdracht aan silent partners: bereid met het internationale ontwerp- team de conferentie voor en faciliteer deze vervolgens. Doe dit op 4 verschillende locaties in en om Delft.

Resultaten

stip

  • Tot 61 inhoudelijke experts participeren tegelijkertijd, ieder op hun eigen terrein.
  • Een gezamenlijke visie op higher education gedragen door alle universiteiten en instituten, vastgelegd in een document dat door alle deelnemers ondertekend is.
  • Negen gezamenlijke onderwijsprogramma's waarbij studenten aan 2 tot 4 verschillende universiteiten, in verschillende landen op verschillende continenten studeren.
  • Internationaliseren van de opleidingen door student mobility. De student reist en doet internationale ervaring op.
  • De samenwerking is Noord-Zuid en Zuid-Zuid, over alle continenten heen georganiseerd.
  • Waar onderwijsvormen niet op elkaar af te stemmen zijn, is toch samenwerking ontstaan door gezamenlijke onderzoeksvoorstellen te ontwikkelen.

Internationaal Masters- en PhD-programma in vier dagen