headerfoto

silent partners ontwerpt

trajecten met gewaagde bijeenkomsten waarbij hoge ambities, resultaat en bouwen aan een team hand in hand gaan. Strak georganiseerde bijeenkomsten die de werkelijke problemen oplossen.

Wij zijn generalist op vele terreinen, maar specialisten in samenwerking. Wij lossen problemen op door het stellen van de juiste vragen, niet door het geven van correcte antwoorden.

Onze uitgangspunten: Geen zouteloos compromis, maar werken aan de best mogelijke uitkomst. In mooie en vooral nuttige bijeenkomsten bouwen deelnemers actief mee aan het resultaat.

Betekenisvolle verslaglegging voorkomt dat het resultaat langzaam oplost in de mist van de collectieve herinnering. Wij hebben maar één focus: uw beste handelingsperspectief - "Hoe gaat het ú verder helpen?"